Een ontslagen ambtenaar heeft wegens derving van inkomen en aanzien – wegens het verlies van de ambtelijke rechtspositie – recht op meerdere uitkeringen naast de WW uitkering. Gedurende lange tijd wordt het inkomen vanuit de WW aangevuld tot het laatst verdiende loon door de aanvullende ambtenaren uitkering. Na de WW heeft de ambtenaar nog recht op een aansluitende ambtenaren uitkering. Zodoende zijn de inkomsten van de ambtenaar goed geregeld, mits het komt tot een ontslagbesluit vanwege bedrijfseconomische redenen vanuit de overheidsinstelling. 

Uitkeringen bij ambtenaren ontslag

Wordt een ambtenaar wegens bedrijfseconomische redenen ontslagen – nadat de ontslag procedure voor ambtenaren is doorlopen – dan heeft de ambtenaar recht op een aantal uitkeringen. Omdat het ontslag van de ambtenaar ervoor zorgt dat de ambtenaar inkomen derft maar daarnaast eveneens wegens het verlies van de ambtelijke rechtspositie aanzien derft heeft de ambtenaar recht een aanzienlijke ontslagvergoeding. U doet er als ambtenaar bij ontslag altijd verstandig aan om u juridisch bij te laten staan door een ambtenaren ontslagrecht advocaat. Naast de ontslagvergoeding heeft de ambtenaar wegens overheids regelingen voor ambtenaren recht op een aantal uitkeringen. U leest hier op welke uitkeringen de ambtenaar recht heeft. 

Herplaatsing gaat voor ontslag

Is er sprake van een ontslag wegens reorganisatie van een overheids instelling? Dan schrijft de Wet Verbetering Poortwachter voor dat binnen de overheids instelling in eerste instantie een herplaatsing traject in gang moet worden gezet. Mogelijk zijn er bij een vergelijkbare overheids instelling (of ander departement) mogelijkheden om de ambtenaar te herplaatsen of over te plaatsen. Is dit echter niet aanwezig, dan kan de procedure voor het ontslagbesluit worden gestart. Daarbij heeft de ambtenaar drie maal zes weken de tijd om bezwaar, beroep en hoger beroep aan te tekenen. Worden deze niet gehonoreerd, dan kan de ambtenaar via een ontslagbesluit uit de ambtelijke rechtspositie worden gezet. 

De WW uitkering

Zoals iedere door bedrijfseconomische omstandigheden ontslagen werknemer heeft de ambtenaar recht op de WW uitkering. De WW uitkering is voor iedere werknemer geregeld, en de duur daarvan is afhankelijk van:
  • hoeveel jaar de werknemer in dienst is geweest;
  • hoeveel procent van de laatste vijf jaar vol is gewerkt.
Op basis daarvan wordt bepaald hoelang de werknemer recht heeft op een WW uitkering. Gewoonlijk is dit maximaal drie jaar. Echter, nu liggen er plannen om deze wegens besparingen drastisch in te korten. Laat u dan ook voorlichten hoeveel rechten u heeft op een WW uitkering. De WW-uitkering keert gewoonlijk het volgende uit:
  • de eerste twee maand ontvangt de ontslagen ambtenaar 75% van het laatst verdiende loon, welke per 28 dagen wordt uitgekeerd;
  • de volgende maanden ontvangt de ambtenaar 70% van het laatst verdiende loon.
Let wel, gedurende de WW uitkering heeft de ontslagen ambtenaar sollicitatie plicht. De hoogte van de uitkering wordt beperkt door de maximumdagloon.

De aanvullende ambtenaren uitkering

Voor ambtenaren is er vanuit de overheid geregeld dat de ambtenaar naast de WW uitkering eveneens de aanvullende ambtenaren uitkering ontvangt. Dit betekent dat de ambtenaar gedurende de WW uitkering de WW uitkering wordt aangevuld tot het laatst verdiende loon. Oftewel de ambtenaar krijgt 100% van het laatst verdiende loon. Gedurende deze periode heeft de ambtenaar geen terug val in inkomen. Dat is dus voor de overheid goed geregeld, omdat de ambtenaar naast inkomens derving ook aanzien derft wegens het verlies van de ambtelijke rechtspositie. Dit is dus een stukje compensatie door de overheid voor de ontbinding van het ontslag wegens contractbreuk. 

De aansluitende ambtenaren uitkering

Is de WW uitkering afgelopen? Dan vervalt eveneens de aanvullende ambtenaren uitkering. Daarna heeft de ambtenaar recht op een aansluitende ambtenaren uitkering. Deze uitkering houdt in dat de ambtenaar nog geruime periode 70% van het laatst verdiende loon ontvangt. Dit geldt als compensatie voor het feit dat de ambtenaar zeer lastig een vergelijkbare functie als ambtenaar weer kan vinden. De duur van deze uitkering is afhankelijk van:
  • hoelang de ambtenaar in dienst is geweest;
  • en in welke leeftijds categorie de ambtenaar valt.
Laat u dan ook voorlichten aangaande hoeveel rechten u heeft als ambtenaar op de aanvullende en aansluitende uitkering. Mogelijk kunt u namelijk tot uw pensioen – mits u geen baan vindt – een uitkering nuttig gebruiken. 

Bijstands uitkering

Heeft de ambtenaar na deze uitkering nog geen baan gevonden? Of heeft de ambtenaar nog geen recht op pensioen? Dan heeft de ambtenaar in het meest uitzonderlijke geval recht op een bijstands uitkering. De ambtenaar heeft daarop pas recht indien het eigen vermogen van de ambtenaar niet te hoog is. Tot die tijd dient de ambtenaar na het verlopen van de aansluitende ambtenaren uitkering tot het minimum vermogen zichzelf bekostigen. Pas daarna heeft de ambtenaar recht op een bijstandsuitkering. 

Ambtenaren uitkeringen goed geregeld

Bij een onverhoopt ontslagbesluit van de ambtenaar, zijn de uitkeringen voor de ambtenaar goed geregeld. Een ambtenaar wordt veelal voor het leven benoemd middels een aanstellings besluit. Wordt een ambtenaar uit de ambtelijke rechtspositie gezet dan heeft de ambtenaar recht op een aanzienlijke compensatie voor inkomsten en aanzien derving. Dit wordt geregeld middels een ontslagvergoeding aangevuld met langdurige aanvullende en aansluitende uitkeringen. Weet dan ook wat uw rechten zijn als ontslagen ambtenaar en laat u dan ook goed voorlichten indien het komt tot een ontslagbesluit! Dat kan u veel geld opleveren.
 
Lees verder:

http://www.ontslag-als-ambtenaar.nl/woordenboek/aanvullende%20uitkering.html

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in