Six Sigma is een kwaliteitsmanagementmethode die is gericht op het verbeteren van een (productie-)proces. Het belangrijkste doel van Six Sigma is het optimaliseren van het proces waardoor het aantal foute producten onder de marge van 3,4 per miljoen blijft. Benieuwd hoe Six Sigma kan bijdragen aan een verbetering van uw bedrijfsproces, lees dan snel verder!

 

Six Sigma is een kwaliteitsmanagementmethode die is gefocust op het verbeteren van de prestaties van een (productie-)proces door middel van het identificeren en het verwijderen van oorzaken van fouten en gebreken. De focus wordt hierbij gelegd op het minimaliseren van de variatie in het proces en het product. Variatie is gedefinieerd als een afwijking op de gewenste standaard. Met een zo laag mogelijke variatie in proces en product, wordt het aantal ondeugdelijke en onverkoopbare producten geminimaliseerd.

Producteigenschappen kwantificeren

Op basis van de klanteisen worden de relevante producteigenschappen bepaald. Deze eigenschappen moeten worden gekwantificeerd om ze meetbaar te maken. Wanneer alle eigenschappen meetbaar zijn, kan door middel van het uitvoeren van een steekproef de gemiddelde meetwaarde en de spreiding rond het gemiddelde worden bepaald. De spreiding rond het gemiddelde geeft een indicatie van de stabiliteit van het proces. Een statistische analyse van het proces wordt ook wel een Statistical Process Analyses genoemd. 

Six Sigma is naast een kwaliteitsmanagementmethode ook de foutmaatstaf. Hierbij wordt een standaard normale verdeling (µ=0, σ=1) als uitgangspunt genomen. Wanneer men alle waarden optelt, die zes maal de standaardafwijking van het gemiddelde af liggen, dan komt dit neer op twee gebeurtenissen per miljard mogelijkheden. Omdat in de praktijk processen zich op de lange termijn stabiliseren, wordt er een verschuiving van 1,5σ gehanteerd, waardoor de grens feitelijk bij 4,5σ ligt. Dit komt neer op 3,4 gebeurtenissen per miljoen mogelijkheden. Een gebeurtenis staat in dit geval voor een fout product; er mogen slechts 3,4 foute producten per miljoen voorkomen. Dit is de gebruikelijke Six Sigma foutmaatstaf.

Doel Six Sigma

Het primaire doel van Six Sigma is om het bedrijfsresultaat te verhogen door middel van het elimineren van fouten, gebreken en afvalproducten waar de klant geen baat bij heeft. Het doel van een Six Sigma project is het grondig analyseren van het productieproces, de gehanteerde methode en het eigenlijke product. Het eigenlijke doel is om zo min mogelijk producten te vervaardigen die niet voldoen aan de klanteisen. Six Sigma wordt vaak ingezet bij producten waarbij de kwaliteitseisen zeer hoog zijn. Denk aan het bouwen van een vliegtuig. De gevolgen van een kwalitatief slecht vliegtuig kunnen desastreus zijn.

Werkwijze

Een Six Sigma project wordt op een gestructureerde manier aangepakt. Er wordt gebruik gemaakt van de DMAIC methode, wat staat voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Met deze methode worden proces en product met klanteisen grondig gedefinieerd en worden de procesgrenzen afgebakend. Vervolgens wordt bepaald welke metingen moeten worden uitgevoerd en met welke methode en meetmiddelen dit het beste kan worden uitgevoerd. Er volgt een analyse van de meetgegevens waaruit de oorzaken van variatie moeten blijken. Op basis hiervan kunnen aanpassingen worden gedaan aan zowel het proces als het product(-ontwerp). Tot slot wordt geverifieerd of de verbeteringen leiden tot een hogere kwaliteit en minder variatie.

Naast reactief Six Sigma (analyse van een bestaand proces) bestaat er ook Design for Six Sigma. Hierbij wordt de Six Sigma filosofie al bij het ontwerp van product en productieproces toegepast met als doel om het aantal aanpassingen en de voorkomende variatie na aanvang van productie zo klein mogelijk te houden.


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in