Er wordt steeds meer land bebouwd waardoor het groen verdwijnt. Daarnaast worden tuinen onderhoudsvriendelijk aangelegd wat betekent dat hagen plaats maken voor schuttingen. Er is veel bestrating in de tuin en weinig beplanting. Hierdoor verdwijnen de vogels uit het straatbeeld. Met een paar aanpassingen kunnen we de vogels weer naar de tuin lokken.

Een kleine tuin

Een vogel heeft voedsel, geborgenheid en een plek nodig om te nestelen. Elke tuin, hoe klein ook, kan vogelvriendelijk worden ingericht. Dit kan bijv. worden gerealiseerd door de aanplant van struiken en heggen. Er is altijd wel een plekje voor beplanting evt. in een pot, een nestkast of een voederplaats. Mussen, mezen, spreeuwen en roodborsten komen zelfs op een balkon voedsel halen. Vogels houden van rust. Houd er rekening mee dat er in een kleine tuin meer verstoring is en dat is mede bepalend voor de hoeveelheid vogels in uw tuin.

De aanplant van struiken, planten en heggen

Struiken bieden beschutting en geven vogels een mogelijkheid om te vluchten bij gevaar. Ze kunnen er ook een nest in bouwen. Struiken met doorns zoals:
sleedoorn,
meidoorn,
berberis of
vuurdoorn

houden evt. vijanden op veilige afstand. Van besdragende struiken worden de bessen gegeten en deze struiken zijn dus ook geschikt voor een vogelvriendelijke tuin . Kies bij voorkeur voor verschillende plantensoorten in uw tuin. Ze zullen diverse insecten aantrekken die door bijv. winterkoningen en roodborsten worden gegeten. 

Schuttingen en stenen muren worden veel gebruikt als erfafscheiding omdat het onderhoudsvriendelijk is maar een heg biedt de mogelijkheid voor het bouwen van een nest. De meidoorn is heel geschikt als heg omdat het insecten aantrekt door de bloemen, het tot in de winter bessen geeft en het gelegenheid biedt om te nestelen. Een stenen erfafscheiding of schutting kunt u ook laten begroeien met klimop. Klimop trekt insecten aan, biedt gelegenheid om te nestelen en geeft bessen in de winter en het voorjaar.

Kies bij het uitzoeken van de beplanting voor de inheemse soorten omdat deze vaak goedkoper zijn, beter groeien, een langere levensduur hebben, een betere weerstand hebben en zijn aangepast aan ons klimaat.

Het onderhouden van de tuin

Vogels houden van een niet al te nette tuin. Rommelige hoekjes met takken, bladafval of opschietende brandnetels trekken winterkoningen en heggenmussen aan die daar naar beestjes zoeken en er een nestje kunnen bouwen. Ook takkenwallen trekken vogels en allerlei insecten die kunnen dienen als voedsel. Om te voorkomen dat schuilplekjes verdwijnen kunt u het snoeien van struiken en bomen verspreiden over een enige jaren. Laat zaaddragende planten staan en knip uitgebloeide planten pas in het voorjaar af. Insecten overwinteren hier graag.

Een voederplaats

Vogels mogen het hele jaar worden bijgevoerd. Door bij te voeren komen vogels in goede conditie de winter door, gaan er meer vogels broeden en zijn er meer jonge vogels die overleven Ze verbruiken veel energie en zijn daarom steeds op zoek naar voedsel. Soms is het voedselaanbod schaars door langdurige droogte of regen en soms omdat het een slecht insectenjaar is. In de winter als de dagen kort en de nachten lang zijn kan een kleine vogel wel tot 10 procent van zijn lichaamsgewicht verliezen. Bijvoeding is dan noodzakelijk om de vogels de winter door te helpen.

Volwassen vogels zullen bij voedselschaarste hun jongen het eiwitrijke voedsel geven zoals insecten en larven. Zelf schakelen ze over op zaad en ander voedsel dat wordt aangeboden. De allerkleinste vogels kunnen dit nog niet verteren.

Bied gevarieerd voedsel aan zoals
brood,
kaas zonder korst,
appelschillen en klokhuizen,
bessen,
rijst of
aardappels zonder zout,
zaad,
pinda's,
zonnepitten en 
spekzwoerd.

Zorg daarnaast ook voor schoon drink en badderwater. Leg in de winter gaas over het water zodat de vogels niet nat kunnen worden en bevriezen. Ze kunnen op deze manier toch water drinken. Na de vorstperiode kan het gaas er weer af worden gehaald.

Maak een voederplaats geregeld schoon met heet water en een borstel. Beschimmelde voeding, poep en bacteriën worden zo verwijderd.

www. vogelbescherming.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in