Als we krediet online aanvragen bieden internetbanken hun diensten aan zonder filialen of uitgebreid kantorennet. Daardoor zijn ze in staat om aanzienlijk op de kosten te besparen. Dat voordeel geven ze aan de klant door in de vorm van goedkope kredieten. Het marktaandeel van online kredieten is in de afgelopen jaren sterk toegenomen.

 

Hoe kan je krediet online aanvragen?

Krediet online aanvragen kan simpelweg thuis vanachter de PC gebeuren. De aanvraagformulieren voor een lening kunnen in de regel van het internet worden gedownload en thuis worden ingevuld. Na toetsing van de persoonsgegevens van de kredietnemer zal de bank ook de vereiste zekerheden (vaak volstaat het hebben van regelmatige inkomsten) checken. lndien al deze zaken akkoord bevonden worden, zal het gevraagde leenbedrag al na enkele dagen vrijgegeven worden. De online kredietverlening door internetbanken vindt binnen de EU plaats conform dezelfde juridische voorwaarden als bij elke andere traditionele bank.

 

Definitie krediet

Bij krediet wordt tegen betaling van rente door een geldgever een bedrag beschikbaar gesteld aan de kredietnemer, die daardoor in staat is om aankopen te doen waarvoor hij anders onvoldoende middelen zou hebben.

De meeste leningen zijn persoonlijke leningen waarbij het gevraagde bedrag wordt aangewend voor aankoop van hoogwaardige gebruiksartikelen of onroerend goed. Een persoonlijke lening kan overigens ook ter vrije besteding worden verstrekt. Men kan voor de duur van de lening (de looptijd) een vaste of variabele rente overeenkomen.

Kredietvergelijking op lnternet

Er gelden voor kredietverstrekking weliswaar algemene richtlijnen, maar geen concrete voorwaarden. Kredietgevers kunnen voor eenzelfde leensom verschillende rentetarieven, looptijden en vergoedingen hanteren. Een kredietvergeliikinq is voor de kredietnemer absoluut aanbevolen.

Vaak worden bij een kredietvergelijking alleen de aanbiedingen van bankfilialen uit de regio vergeleken. Maar veel gemakkelijker en zonder enige beïnvloeding gaat dat thuis aan de computer. Op internet kunnen de gewenste gegevens op vergelijkingssites worden ingevoerd en meteen worden de goedkoopste aanbieders opgesomd. ln de regel bezetten kredietverstrekkers met de online kredieten daarbij de beste plaatsen. Lees hier meer over de voordelen van online kredietvergelijking.

Krediet aan particulieren

Tegenwoordig is er een veelvoud aan verschillende kredietvormen die geldnemers de mogelijkheid bieden om een lening te vinden die perfect aansluit op de gewenst besteding. ln de meeste gevallen gaat het om kleine, consumptieve kredieten, in de vorm van een persoonlijke lening, toegekend aan particulieren, óf in enkele gevallen aan kleine zelfstandigen.

Kenmerken persoonlijke lening?

ln wat onderscheidt de persoonlijke lening zich nu van vele andere leningsoorten?

  • De persoonlijke lening wordt voornamelijk gekenmerkt door het feit dat de toegekende bedragen zich in een beperkt kader bewegen. Dat is afhankelijk van de wijze waarop de betrokken aanbieder de persoonlijke lening in zijn assortiment heeft gedefinieerd tussen de 500 en 50.000 euro, waarbij leensommen van meer dan 10.000 euro al een duidelijke minderheid vertegenwoordigen.
  • Uit het feit dat er bij de persoonlijke lening sprake is van relatief beperkte bedragen, volgt meteen al het tweede belangrijke kenmerk, namelijk dat deze kredieten bijna uitsluitend worden toegekend aan particulieren. Een bedrijf kan immers met een maximale lening van 50.000 euro in de regel niet verder geholpen worden.
  • De geldnemer ontvangt het gewenste leenbedrag tegen een vaste rente die voor de gehele looptijd geldt. ln sommige gevallen, ook weer afhankelijk van de aanbieder, worden er ook administratiekosten gerekend.
  • Het geleende bedrag en de verschuldigde rente worden, eventueel vermeerderd met behandelkosten, getotaliseerd en gedeeld door de looptijd van de lening in maanden. Het resultaat is dan een maandelijkse betaaltermijn die ongewijzigd blijft gedurende de gehele looptijd.

Uitbetaling van het geleende bedrag geschiedt door bijschrijving op de rekening van de kredietnemer. Naderhand worden ook de verschuldigde maandtermijnen automatisch van deze rekening afgeschreven.
 


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in