Door de verhoging van de pensioenleeftijd, wordt mogelijk een gat geslagen in de lijfrentepolissen, die op 65-jarige leeftijd tot uitkeer komen. Vele burgers hebben een lijfrentepolis afgesloten die op 65-jarige leeftijd ingaat, omdat men dan in het lagere belasting tarief valt. Het is aannemelijk dat de belastingschijven gekoppeld worden aan de nieuwe pensioenleeftijd.

Sinds een aantal jaren wordt er gesproken over het verhogen van de pensioenleeftijd. Een  en ander in relatie tot het steeds ouder worden van de mens en de tekorten die dat oplevert voor de pensioenfondsen. Met andere woorden, als er niets gebeurd loopt het hele pensioenstelsel gevaar. In het lenteakkoord werd al vastgelegd dat de pensioenleeftijd in stapjes omhoog zou gaan tot 66-jarige leeftijd in 2019.

Verhoging pensioenleeftijd

Nu de VVD en PvDA samen gaan regeren wordt de pensioenleeftijd met nog grotere snelheid verhoogd, waarbij de pensioengerechtigde leeftijd al in 2021, 67 jaar bedraagt. Het is te verwachten dat de lagere belastingschijven voor 65- plussers, die in het huidige belastingsysteem gelden, meegroeien met de verhoogde pensioenleeftijd van 67 jaar. Het zal dus zo zijn, dat men in 2021 pas op 67-jarige leeftijd in de lagere belastingschijf gaat vallen.

Belastingschijven tot 34.000 euro

Om aan te geven dat het om significante verschillen zal gaan, staan hieronder de huidige belastingschijven tot ongeveer 34.000 euro vermeld:

In het huidig systeem gelden de volgende tarieven tot 65 jaar: 0 tot 18.945 euro = 33.10 % en 18.946 tot 33.863 euro= 41,95% en boven 65 jaar: 0 tot 18.945 euro = 15.20 % en 18.946 tot 34.055 euro= 24.05%

Boven ongeveer 34.000 euro bestaan er geen verschillen meer tussen de belastingschijven van onder of boven de 65 jaar en gelden de vaste tarieven van 42 % en 52 %.

Problemen verhoogde pensioenleeftijd

Welke nog niet benoemde problemen kan de verhoogde pensioenleeftijd nu gaan opleveren? Voor met name de werknemers die een (extra) pensioen opbouwen tot 34.000 euro door middel van een lijfrentepolis, gaat het volgende spelen. Veel van deze burgers hebben een lijfrentepolis afgesloten en de ingangsdatum vastgelegd op 65 jarige leeftijd, er vanuit gaande dat men dan in het lagere belasting tarief zou vallen. Nooit heeft men er bij stilgestaan dat deze leeftijd wel eens verhoogd zou kunnen worden.

Lijfrentepolis kosteloos verlengen

Het is dan ook de vraag of de verzekeringsmaatschappijen de polis kosteloos wilen verlengen met twee jaar, zodat de uitkering pas ingaat als men onder het gunstige lagere belastingtarief valt. Het is duidelijk dat het verschil van de belastingtarieven een flink gat in de verwachte uitkering kan slaan. Nergens wordt hierover gesproken. Noch door de verzekeringsmaatschappijen, noch door de politiek. Het is dan ook een item wat binnen de politiek aandacht moet krijgen, zodat burgers de zaak tijdig in orde kunnen brengen met de verzekeringsmaatschappijen. Mogelijk dat er een wetsvoorstel voor nodig is, als verzekeringsmaatschappijen weigeren om de polis met maximaal twee jaar te verlengen. Het kan niet zo zijn, dat tijdens het spel de spelregels veranderd worden en men daar dan niet op een adequate manier op kan reageren.

Groot financieel nadeel voor de burger

Het is eigenlijk vreemd dat over dit punt bijna niets wordt gepubliceerd, terwijl het toch een groot financieel nadeel voor de burger op kan leveren. Omdat de pensioenleeftijd al vanaf 2013 begint op te lopen is snelheid vereist. Er zijn immers burgers die de lijfrentepolis na hun pensionering niet als aanvullend pensioen uit smeren over een x aantal jaren, maar het volledige bedrag laten uitkeren om bijvoorbeeld bij pensionering een wereldreis te maken of een gedeelte gebruiken voor de aflossing van de hypotheekschuld. Als men dan over 34.000 euro gemiddeld ongeveer 35% met de fiscus moet afrekenen inplaats van gemiddeld ongeveer 20% zoals men had ingecalculeerd, begint de pensionering wel heel erg zuur.  


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in