blog placeholder

Waarom piramides werden gebouwd

Piramides werden gebouwd als symbool van de Egyptische beschaving. Bovendien functioneerden zij als grafkamers voor de farao's, tevens functioneerden zij als poort naar de Goden. De piramides werden gebouwd aan de westelijke oever van...
blog placeholder

De voor- en nadelen van Turkse toetreding tot de EU

Sinds de oprichting van de Europese Unie in 1967 is de uitbreiding ervan een belangrijk onderwerp. Veel landen willen deel uitmaken van dit verband vanwege economische, politieke en andere redenen. Momenteel bestaat de Europese...
blog placeholder

De voordelen van een multiculturele samenleving

Veel mensen zijn van mening dat immigranten een bedreiging vormen voor de Nederlandse cultuur. Maar is dat werkelijk het probleem? Moeten we onszelf volledig afsluiten van andere culturen? De meeste oorlogen worden gevoerd wegens verschillen...
mensen

Zijn Belgen echt dommer dan Nederlanders?

Wat is het verschil tussen een belg en een foto? De foto is ontwikkeld. Belgenmoppen, In Nederland worden deze moppen vaak gemaakt. Door al deze moppen over Belgen spiegelen we Belgen af alsof het...
oogcontact

De invloed van oogcontact

Een ander aankijken geeft mensen een apart gevoel. Het kan je op je gemak laten voelen of juist angstig. Sommigen durven anderen niet eens aan te kijken, maar hoe komt dat? Het zijn immers...
blog placeholder

Heinrich Schlieman en de Myceense beschaving

In dit artikel wordt verteld over Schlieman de ontdekker van Troje. Hij is niet alleen belangrijk geweest voor de ontdekking van Troje Hij is ook belangrijk geweest voor onze kennnis over de Myceense beschaving...
blog placeholder

De Renaissance en haar invloed

De Renaissance, letterlijk 'wedergeboorte', heeft niet enkel een grote invloed uitgeoefend op de huidige cultuur van Europa, maar ook op de denkwijze van de mensen en hun wens nieuwe dingen te ontdekken door zelfstandig...
blog placeholder

Standenmaatschappij tijdens de middeleeuwen

Het standenstelsel vinden we in Europa terug tussen 600 en 1200 van onze jaartelling. De ineenstorting van het Romeinse Rijk zorgde voor een versplintering en opsplitsing van het Rijk in verschillende kleine landerijen. Grondbezit De grootgrondbezitters...
blog placeholder

Hoe kwam Hitler aan de macht

Kwam Hitler aan de macht op een legale manier of door middel van een staatsgreep? Hitler heeft wel geprobeerd een staatsgreep te plegen, maar dat is hem niet gelukt. Hitler heeft om die reden...
blog placeholder

Welke manieren gebruikte Hitler om de samenleving te veranderen?

Dat Hitler de Duitse samenleving drastisch heeft veranderd toen hij aan de macht was, is inmiddels duidelijk. Maar Duitsers zijn gewoon goed ontwikkelde mensen, die zien toch dat bijvoorbeeld een Jood ook gewoon een...

Recente artikelen