Weet u waarvoor u terecht kan uw notaris? Via uw notaris kunt u op een goede manier uw notariele zaken op een betrouwbare manier regelen. Een goede notaris heeft jarenlange ervaring in het geven van gepaste juridisch advies binnen het werkgebied van notarissen.

Door de professionaliteit en secure aanpak worden uw juridische vraagstukken en problemen op een ordentelijke manier opgelost en in notariële akten vastgelegd. Met gepaste notariële advisering zorgen wij ervoor dat uw zaken goed geregeld zijn, zodoende dat iedereen weet wat de voorwaarden zijn en de onderlinge rechten en plichten. Een notariële akte is een bewijs van wat er is afgesproken en is middels ondertekeningen door alle partijen daarmee rechtsgeldig.

Opstarten bedrijf

Voor het opstarten van een bedrijf dient u daartoe de uitgangspunten op papier te zetten in een notariële akte. Betreft de onderneming geen eenmanszaak dan dient een notariële akte daartoe opgesteld te worden. Tussen de starters van het bedrijf dient te worden vastgelegd hoe:

  • de onderlinge verhoudingen zijn;
  • wat is de doelstelling en naam van de nieuwe onderneming;
  • waar is de onderneming gevestigd;
  • wordt aan de onderneming een rechtspersoonlijkheid gekoppeld door het aantrekken van voldoende kapitaal;
  • wie heeft welk aandeel ingebracht binnen de zaak (dit kan vermogen zijn, arbeid of kennis);
  • hoe zijn de onderlinge machts verdeling verder geregeld.

Er dient bij het opstarten van een bedrijf veel geregeld worden en daartoe legt u de uitgangspunten vast bij een goede notaris bij u in de buurt.

Samenwonen

Om samen te kunnen gaan wonen met uw partner kunt u mondelinge afspraken maken, echter voor het huren van een woning danwel de aankoop van een woning is het noodzakelijk om een samenlevingscontract af te sluiten. Bij notarissen hoeft het aangaan van een samenlevingscontract niet veel te kosten. In het samenlevingscontract worden de voorwaarden vastgesteld waarmee de samenleving tot stand komt. U moet daarbij denken aan:

  • hoe worden de gezamenlijke kosten gedeeld. De partner met meer inkomen moet ook relatief meer van de lasten dragen;
  • hoe is de inboedel verdeeld. Het kan zijn dat u vooraf persoonlijke spullen heeft verzameld met een hoge emotionele waarde. U wilt uw eigendom beschermen en dat kunt u dan aangeven binnen het samenlevingscontract.
  • ook kan een verblijvings beding opgenomen worden.

Daarmee wordt aangegeven dat na overlijden de partner het vermogen van de partner krijgt, waarnaast de langst levende in het ouderlijk huis mag blijven wonen in het geval er sprake is van een wettelijk erfdeel voor kinderen.

Hypotheekakte en overdrachtsakte

Om een woning aan te kunnen schaffen, dient u een hypotheek af te sluiten. Om de koop een succes te laten zijn worden de financiën geregeld door de notaris. Dit betekent het aangaan van een hypotheek lening, de afdracht van overdrachtsbelasting, inclusief de kosten van de notaris en makelaar zelf. Ook de overdracht van eigenaarschap worden bij notarissen geregeld. Is alles ondertekend dan verzorgt de notaris de verdere afwikkeling en registratie van de overdracht van eigenaarschap bij het kadaster.

Testament en wilsverklaring

In het geval dat samenwonende partners elkaar na overlijden het erfdeel willen geven aangaande persoonlijke eigendommen, dan dient daartoe een testament te worden opgesteld. Een testament geeft aan wat er moet gebeuren met uw spullen nadat u bent overleden. U wilt mogelijk niet dat het automatisch aan de familie wordt gegeven, echter juist aan de partner. Stel daartoe bij de goede notaris uw testament op. Daarnaast kan het zijn dat u een wilsverklaring wilt opstellen waarmee u aangeeft wat er moet gebeuren indien u in een uitzichtloze mens onterende medische situatie terecht komt. Met een wilsbeschikking opgesteld door de notaris weten familie leden dan ook hoe u over dergelijke zaken denkt.


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in