Weet u wat uw rechten zijn bij collectief ontslag? Iedere organisatie kan met collectief ontslag te maken krijgen. Wat zijn uw rechten daarbij. Een collectief ontslag mag niet zomaar doorgevoerd worden. Er dient namelijk aan de Wet Melding Collectief Ontslag voldaan te worden. Hieronder worden begrippen uitgelegd zoals ´het Afspiegelingsbeginsel´, ´de kantonrechtersformule voor ontslagvergoeding´ en ´de opzegtermijn´. Deze begrippen spelen een centrale rol bij collectief ontslag. De werkgever is verplicht om het collectief ontslag te melden bij het UWV. Bent u langdurig ziek? Wist u dat u dan niet collectief ontslagen kan worden?

Collectief ontslag, wat nu!

Om werknemers collectief ontslag aan te zeggen dient aan de Wet Melding Collectief Ontslag te worden voldaan. Stelt u zich eens voor dat de onderneming waarbij u jaren werkzaam bent slechte cijfers laat zien. Dit kan betekenen dat de onderneming genoodzaakt is om te reorganiseren met als mogelijk onderdeel collectieve ontslagen. Een collectief ontslag heeft vele consequenties waarbij de ontslagene in eens terecht komt in een mogelijke positie van werkeloosheid. Kunt u zomaar collectief ontslagen worden? En aan welke voorwaarden dient het collectief ontslag te voldoen? Heeft u te maken met een collectief ontslag? Laat u dan juridisch bijstaan! Wat voor consequenties heeft collectief ontslag voor u en waar heeft u recht op? Dat leest u hieronder.

Werk gaat voor ontslag

De Wet Verbetering Poortwachter geeft aan dat er bij het aanzeggen van ontslagen eerst moet worden gekeken naar de mogelijkheid van herplaatsing binnen de organisatie. Behoud van werkend personeel gaat voor ontslagen personeel. Deze regel valt veelal binnen overheids instanties goed toe te passen. Bij organisaties binnen een specifiek werkgebied en winst doelstelling ligt dit veelal veel ongunstiger. Daarom is bij slechte bedrijfseconomische omstandigheden collectief ontslagen niet te vermijden. Is er echter de mogelijk voor herplaatsing dan dient die kans aangegrepen te worden door werkgever en werknemer. Het is namelijk altijd beter om te werken in plaats van een uitkering te hebben.

Wet Melding Collectief Ontslag

Bij een collectief ontslag waarbij meer dan twintig ontslagen vallen binnen drie maanden, dan is de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing. Daar dient de werkgever dan ook aan te voldoen. De Wet Melding Collectief Ontslag houdt het volgende in:

  • de organisatie moet aantonen dat op basis van de huidige werk voorraad en de verwachtingen in de nabije toekomst bij een gelijk blijvend personeels bestand faillissement dreigt. Voor de bescherming van de werkplaatsen van de overige werknemers dient er dan ook collectief ontslag te vallen;
  • de organisatie heeft daarbij de verplichting om het UWV in te lichten aangaande het voorgenomen collectief ontslag;
  • bij het bepalen van wie ontslagen wordt, dient het afspiegelingsbeginsel toegepast te worden. De organisatie bestaat uit verschillende lagen en heeft werknemers in dienst van verschillende leeftijden. Daarbinnen dient een gelijkmatige verdeling van de collectief ontslagenen te worden aangehouden;
  • de wettelijke opzegtermijn moet voor iedere ontslagene in acht worden genomen, waarbij de opzegtermijn ingaat op de eerste van de volgende maand;
  • de collectief ontslagenen hebben recht op een ontslag vergoeding wegens contractbreuk door bedrijfseconomische omstandigheden.

Ontslagvergoeding

Voor de bepaling van de hoogte van de ontslagvergoeding voor de collectief ontslagenen wordt veelal de Kantonrechtersformule gevolgd. Omdat de werkgever de werknemers niet meer in dienst kan hebben, pleegt de werkgever in principe contractbreuk en dat wordt vergoed middels een ontslagvergoeding. De hoogte van de ontslagvergoeding voor collectief ontslag wordt als volgt bepaald: A x C1 x B x C2. Hieronder wordt elk onderdeel van de berekening uitgelegd.

  • A is de duur van de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever. Hoeveel jaren bent u in dienst geweest;
  • B bedraagt de hoogte van het maandelijks bruto inkomen;
  • C1 is een correctie factor voor de arbeidsduur. Deze bedraagt 0,5 tot een leeftijd van 35 jaar en neemt toe met 0,5 voor iedere extra tien jaar tot een maximum van 2,0 bij een leeftijd van 55 jaar of meer;
  • C2 is een correctie factor voor aan wie het ontslag te verwijten valt. Bij een collectief ontslag zal deze waarde veelal 1,0 zijn.

 

Het is onduidelijk hoe het ontslagrecht verder wordt uitgewerkt aangezien het Lente Akkoord een aanzienlijke mindering binnen de ontslagvergoeding voorschrijft.

Ziekte en collectief ontslag

Bent u reeds langdurig ziek? En komt het tot collectief ontslag? Dan mag u wegens de ziekte niet ontslagen worden. De Wet Uitbreiding Loondoor Betalingsplicht bij Ziekte beschermt de positie van de zieke werknemer. De werkgever is namelijk verplicht om de zieke werknemer tot op twee jaar door te betalen. Pas daarna kan in overleg met het UWV worden besloten om de zieke werknemer te ontslaan, zodat de werknemer in de ziektewet komt en daarmee een WIA uitkering krijgt. Laat u als zieke werknemer voorlichten aangaande de rechten en plichten die u heeft bij de WULBZ alsmede de Wet Inkomen en Arbeid na ontslag.

Lees verder:

Bereken de hoogte van uw WIA uitkering

Collectief ontslag, wat nu

De verasocialisering van het ontslagrecht!

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_verbetering_poortwachter
https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/meer_weten/ontslag/ontslagprocedureviacwi/collectiefontslagviacwi
http://www.bureausocialezekerheid.nl/werkgevers/sociale-zekerheid/wet-inkomen-e

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in